sportsbiblioteket

Dette er åpningstidene i uke 6.

Mandag 8.februar klokka 19.00 til 22.00
Onsdag 10.februar klokka 19.00 til 22.00
Torsdag 11.februar klokka 19.00 til 22.00
Lørdag 13.februar klokka 10.00 til 14.00

Velkommen innom!